Elérhető konferenciánk programja

5 szekcióban 21 előadó fog szerepelni az ABsolute - Alkalmazott Bölcsészet konferenciánkon, melynek célja, hogy megmutassa a bölcsészettudományok hasznosíthatóságát, értékét. More »

Aktuális infók

Friss tanulmányi dátumok, közeledő programok – folyamatosan frissítve. More »

Így működik a szakzárás

Milyen határidőkkel, hogyan működik a szakzárás? More »

 

Április

A hónapban fontos a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban:

 • április 4. a szakdolgozatok leadásának első napja
 • április 16., 16:00 a szakdolgozatok leadásának utolsó napja
 • április 20., 14:00 a tanári mesterképzésben és osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók számára a szakdolgozatok leadási határideje
 • április 26. a 2017/2018 tavaszi féléves vizsgajelentkezés első napja

Az aktuális pályázati kiírásokat, amelyek a tudományszervezési, kutatási, kulturális, illetve sporttevékenységeitekhez kapcsolódnak, megtaláljátok az alábbi honlapon. Az áprilisban esedékes pályázatokat április 6-ig tudjátok benyújtani.

Ami hasznos lehet a hónapra

A legfontosabb tanulmányi dátumok:

 • március 9-én lezárul az utólagos kurzus felvételi/leadási időszak, ezután már nincs lehetőség változtatni az órarendeken
 • március 15-e a tanári mesterszakosok számára a záróvizsgára jelentkezés utolsó napja, ezzel kapcsolatban a PPK honlapján találtok információkat
 • a 2018/2019 őszi félévben záróvizsgázó hallgatók számára a szakdolgozati címbejelentő határideje március 19.

Március 8-án újból színházba látogat a magyar szak, erről bővebb információkat és az eseményt itt találjátok.

A honlapon megtalálhatjátok az évente, illetve havonta aktuális pályázati kiírásokat, amelyek a tudományszervezési, kutatási, kulturális, illetve sporttevékenységeitekhez kapcsolódik. Az e hónapban esedékes pályázatok leadási határideje március 9-e, 16:00.

A Budapest Ösztöndíj Program pályázata is kiírásra került, melynek során a nyertes pályázónak lehetősége nyílik gyakorlati tapasztalatot szereznie a közigazgatás rendszerében, és segítséget is kap a diplomamunkájához. Részletes leírás a BTK HÖK honlapján. Bár ennek a leadási határideje április 13., mégis érdemes már számolni a lehetőségével.

Egy kis pihenő a hajtás mellett: március 28-án kezdetét veszi a tavaszi szünet, amely egészen április 3-ig fog tartani.

Februári ajánló

Ne felejtsétek, februárban is sok fontos határidő, jó lehetőség, és rengeteg színes program vár rátok.

A tanulmányaitokkal kapcsolatos dátumok:

 • február  12. – szakzáró, illetve MA felvételi tájékoztató, ahol minden fontos információ elhangzik az abszolválásról, illetve a felvételiről
 • február  12. – március 4. között lehet a záróvizsgára jelentkezni
 • február 15. – diplomaosztó ünnepség
  – Magyar szakos Erasmus + tájékoztató
 • február 21. – eddig  adhatóak le a kreditátviteli kérelmek

Ugyan már tart – de még mindig nincs késő: február 13-a a rendszeres szociális ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje. Ha esetleg addig valamilyen dokumentumot nem sikerül beszereznetek, hiánypótlási lehetőségetek is van, ez február 17-e.

További szociális ösztöndíjjal kapcsolatos információk itt.

A tudományos élet sem elhanyagolható:

 • február 25. – „Vállalkozz Józsefváros” pályázatok beküldési határideje, további részletek az ELTE BTK Hallgató Önkormányzat honlapján
 • február 28. és március 2. között kerül megrendezésre az Egyetemi  Anyanyelvi Napok – nem csupán nyelvész érdeklődésűek számára

Amennyiben szívesen folytatnátok tanulmányokat külföldön is, figyelmetekbe ajánljuk február 14-én a kar által megrendezett, valamint a február 15-én esedékes magyaros Erasmus tájékoztatókat.

A magyaros tájékoztató eseménye itt.

S ha szórakozni, kikapcsolódni vágynátok:

 • február 14-én rátok vár a kari szemeszternyitó buli
 • valamint 15-én a Jeges est, amely a tavaszi félév első összegyetemi  bulija

Illetve, a hónap végére sem a maradtok programok nélkül, hiszen 28-án újból magyaros mozi, ezúttal a Mephisto című filmmel.

Megéri kipróbálni a tudományos ösztöndíj pályázatot

2017. november 10-ig van lehetőség a tudományos ösztöndíj pályázat (röviden: TÖP) benyújtására. A legalább 40000 karakteres munkák lehetnek egy-egy szemináriumi dolgozat továbbfejlesztett, átdolgozott változatai, de teljesen új kutatási eredményeket is bemutathatnak. A beadott pályázatok szakmai bírálásban részesülnek, és a legjobbakért ösztöndíjban lehet részesülni, illetve publikációs lehetőség szerezhető az Első Században.

Részletek a pályázatról itt olvashatók.

Összegyűjtöttük pár korábban TÖP-öző véleményét is!

2017 tavaszi szemeszterében pályáztam a TÖP-re. A témavezetőm Vitekné Balogh Piroska tanárnő ajánlotta, hogy próbáljam meg. Ambrus Zoltán Midás király című regényét elemeztem a visual studies vizsgálódási szempontjából, illetve fontosnak tartottam a századvég esztétikai paradigmájának kontextusában is interpretálni a regényt. Jó érzés volt, hogy a bíráló bizottságtól pozitív visszajelzést kaptam arra nézve, hogy folytassam az ezirányú kutatásaimat.

Santavecz Anita

Idén tavasszal adtam le először pályázatot az ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj Pályázatára. A dolgozatom a tanulói portfólió attitűdformáló szerepével foglalkozott az anyanyelvi nevelés területén. Nagyon jó lehetőségnek tartom ezt a pályázatot, hiszen nemcsak pénzbeli támogatásban részesültem a munkámért, de a TÖP pályázat publikációs lehetőséget is biztosít minden olyan hallgatónak, aki komolyabban érdeklődik a tudományos munka iránt. A pályázat a publikálási lehetőségen kívül számos további előnnyel is bír. Nagyon hasznos volt számomra elsősorban a bíráló tanárok véleménye, hiszen saját tanáraimtól kaptam visszajelzést a dolgozatomra; kiemelték a pozítívumait, valamint rámutattak azokra a területekre, ahol esetleg még elményülésre, fejlesztésre érdemesnek találták a munkámat. A pályázat további előnyei közül fontos volt számomra az is, hogy a leadható dolgozatok terjedelme sok szabadságot biztosít, rövidebb terjedelmű munkák mellett akár már elkészült TDK dolgozatot is szívesen várnak. Mindenkit csak buzdítani tudok tehát, TÖP-re fel!

Grund Ágnes

 

Szerintem a publikálási lehetőség és a díjazás mellett azért is nagyon megéri pályamunkát írni a TÖP-re, mert egyébként általában nincs lehetősége a hallgatónak három tanár segítségét is igénybe venni egy dolgozat írása közben. Az egyikőjük, aki ajánlást fog írni a benyújtott dolgozathoz, konzulensként végigkíséri a munkát, a két bíráló tanár pedig valószínűleg elfogulatlanul fogja kritizálni a munkát, és javaslatokat tenni a folytatást illetően.

Roskó Mira

 

Nekem a TÖP leginkább plusz motivációt adott. Egyrészt ad egy leadási határidőt, ami szerintem a tudományos munkában mindig segít, strukturálja a személyes kutatómunkát, előremozdítja az embert. Másrészt szintén motiváló az anyagi támogatás. Szintén jó lehetőség arra, hogy az ember visszajelzést kapjon a munkájáról a bírálatok formájában.

Bartók Márton

 

Még másodéves magyar alapszakos hallgató voltam, amikor leadtam az első Tudományos Ösztöndíj Pályázatomat. A pályázat fontos szakmai lehetőség volt számomra, hiszen akkortájt kezdtem elmélyülni abban a kutatásban, amelyből később OTDK-dolgozatot, majd szakdolgozatot írtam, a TÖP segítségével pedig már a kutatás kezdeti szakaszából is önálló publikáció születhetett. Az egyszeri pénzjutalom mellett ugyanis publikációs lehetőség is jár az ösztöndíj elnyerésével: a nyertesek az Első Század című online folyóiratban közölhetik a tudományterületükön legszínvonalasabbnak bizonyult pályamunkájukat. A TÖP tehát arra is egy jó lehetőség volt számomra, hogy dolgozatomat összemérhettem más, hasonló témájú kutatásokkal, de ami talán ennél is fontosabb, hogy olyan konstruktív szakmai véleményeket kaptam a pályázatom bírálóitól, amelyek fontos támpontot jelentettek a későbbiekre nézve. A bírálók ugyanis az adott témában jártas, külön erre a célra felkért egyetemi oktatók közül kerülnek ki, akik írásos formában, egyfajta opponensi véleményként is eljuttatják hozzánk meglátásaikat.

Ballagó Júlia

További tudományos pályázatokról itt olvashatsz.

Gyakornoki pályázat – Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2017/2018. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 2 egyetemi félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára az Intézet bármely tanszékére (Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Finnugor Tanszék; Fonetikai Tanszék; Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék; Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék), az alábbi feltételekkel:
 
Amit kínálunk:
– a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszék tudományos, közösségi, oktatói tevékenységébe;
– lehetőséget kapnak kutatócsoportjaink munkájában és a tanszéki diákműhelyekben való részvételre;
– mentort választanak a tanszék munkatársai közül;
– kérésre írásos igazolást adunk a végzett munkáról, ill. a végzett munka alapján ajánlást adunk ösztöndíjakhoz, álláspályázatokhoz.
 
Amit kérünk:
– aktív részvételt a tanszék közösségi, szakmai életében, tevékenységeiben;
– a tanszék, illetve az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítését, ezeken való részvételt, egyéb tanszéki/intézeti (háttér)feladatokban való szerepvállalást;
– a választott kutatási téma eredményeinek és a demonstrátorként végzett tevékenységnek a rövid bemutatását a tanév végén. A záró beszámoló és az értékelés javasolt szempontjai (értelemszerűen nem kell minden szempontra kitérni): 1. Diákkörben való részvétel, konferencia-részvétel; 2. Oktatási tevékenységben való részvétel (helyettesítés vagy egyéb részfeladatok végzése); 3. Kutatásban való részvétel (egyéni vagy kutatócsoporti): 4. Konferencia-előadás, illetve publikálás (megjelenés alatti is); 5. Tudományszervező, közösségépítő munka (konferencia-, kirándulásszervezés részfeladatai stb.); 6. Pályázati tevékenység (egyéni/kutatócsoporti kutatáshoz, ill. tanszéki szervező munkához); 7. Egyéb tanszéki feladatok, háttérmunkában való részvétel (raktárrendezés, plakátolás stb.); 8. További tervek.
 
A gyakornoki megbízás nem jár díjazással.
 
A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Fényképes szakmai önéletrajzot
– elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím,
– az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szakok, félévek száma, eredmények).
2. Motivációs levelet
– rövid beszámolót a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, a jövőbeni – akár a tanszék kutatási témáihoz kapcsolódó – tervéről;
– a mentorként választott tanszéki oktató megnevezését.
3. Ajánlást a tanszék valamelyik oktatójától vagy a mentorként felkért tanszéki kollégától.
A befogadásról az érintett tanszék vezetője dönt, a megbízólevelet az intézetigazgató és a tanszékvezető hitelesíti.
A gyakornoki pályázatok beküldési határideje: 2017. szeptember 29.
A pályázatokat elektronikus formában a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (mnyfi[kukac]btk.elte.hu) és a tanszékvezető ímélcímére kérjük elküldeni.

Tájékoztató Nap

Kedves Gólyák!

Sok szeretettel várunk Titeket, kedden 9 órától az A/047-es terembe!
(Itt vártatok a beiratkozás előtt.)

A nap menetrendje:
09:00-11:00: szakos tájékoztató
11:30-12:30: OT tájékoztató
11:30-12:00: minoros tájékoztató 1
12:10-12:40: minoros tájékoztató 2

Jelezzetek vissza az eseménynél!