ABsolute

Az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet címmel tudományos konferenciát rendezett 2017. november 23-án Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az I épület Bence György termében.

A bölcsészettudományok társadalmi megítélésének egyik fő tényezője, hogy a bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznát, értékét, alkalmazhatóságát kevesen ismerik. Konferenciánk célja, hogy megmutassa a bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznát, értékét és alkalmazhatóságát.

 A konferencia programja:

10.30–10.45    Ünnepélyes megnyitó

10.45–12.00    I. szekció: Nyelvi ütközések
szekcióvezető: dr. Bodó Csanád

előadások: Rudolf Anna Az angolság problematikája a svéd ifjúsági irodalom magyarra fordításában. Megoldási stratégia a Harry Potter svéd és magyar kiadásain keresztül
Vaszecsko Karina Egy kárpátaljai település jelenkori névadásának sajátosságai
Avasán Nikolett Határon túli magyar nyelvváltozatokkal kapcsolatos attitűdök
A határon túli magyar nyelvváltozatok fogadtatása a fővárosba áttelepültek tapasztalatai alapján
Szklenka Patrick Okosnyelvtan az anyanyelvi oktatásban

12.00–12.15    Kávészünet

12.15–13.45    II. szekció: Módszertani alapon
szekcióvezető: dr. Molnár Gábor Tamás

előadások: Kozák-Kígyóssy Szabolcs László Anyagvizsgálat és rekonstrukció a gyakorlatban.
Esettanulmány egy múzeumpedagógiai foglalkozás példáján
Santavecz Anita „Arany 200 busz” – a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása
Hajagos Máté Miért tanítunk irodalmat?
Zalatnay Lídia Női írók kanonizálásának lehetőségei a középiskolában
Grund Ágnes A tanulói portfólió mint motiváló eszköz az anyanyelvi nevelésben

13.45–14.30    Ebédszünet

14.30–15.45    III. szekció: Megszólalásig hasonló
szekcióvezető: dr. Gósy Mária

előadások: Kaba Ariel Dalban mondom el (?)
A zene kommunikációja, avagy az auditív kommunikáció ereje
Havasi Zsuzsanna Párok a tárgyalóteremben
Bartók Márton Számítógépes játékok az érzelmes beszéd laboratóriumi vizsgálatában
A zöngeminőség variabilitásának elemzése egy kártyajáték során
Bencze Norbert Közlekedési utastájékoztatási rendszerek nyelvészeti elemzésének lehetőségei

15.45–16.00    Kávészünet

16.00–17.15    IV. szekció: Nem mindennapi tapasztalatok – mindennapi reprezentációk
szekcióvezető: dr. Gács Anna

előadások: Balogh Pál Kisebb-nagyobb termelők.
Alternatív kistermelők gazdasági antropológiai kutatásának vidékfejlesztési tanulságai
Nagy Colette Interkulturális kommunikáció a gyakorlatban
Lovász Ádám Földrajzi tájak, feladat-tájak, halál-tájak
A tájtapasztalat három modalitásáról
Jancsó Dorottya Az anyakép reprezentációja a 2010-es évek bollywoodi filmjeiben

17.15–17.30    Kávészünet

17.30–18.45    V. szekció: Jöttem, láttam, kételkedem
szekcióvezető: dr. Dezső Tamás

előadások: Seres Szilárd Adattestünk evolúciója
Avagy előre jelezhető események
Horváth Márk Drónok és a halál szimulációja.
A szíriai polgárháború szimulációs és dromokratikus vetületei
Dócza Edith Krisztina Migráció a média tükrében
Biró István A diplomáciatörténeti és hadtörténelmi kutatások hasznosítása az új típusú konfliktusok megelőzésében

18.45–19.00    Zárszó

19.00–19.45    Fogadás

A konferencia Facebook-eseménye elérhető ITT.

A kérdéseket a Magyar Intézetek Képviselete a magyarik@btkhok.elte.hu címre várja!