ABsolute II.

Sikerrel lezajlott az ABsolute II. – Alkalmazott Bölcsészet Konferencia 2018. november 22-én. A bölcsészettudományok társadalmi megítélésének egyik fő tényezője, hogy a bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznát, értékét, alkalmazhatóságát kevesen ismerik. Konferenciánk célja az volt, hogy megmutassa a bölcsészettudományok hasznosíthatóságát, ezért olyan előadások bemutatására került sor, melyekben hangsúlyos a kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása.

Az első konferencia előadásaiból készült kötet bemutatására is sor került. A tanulmánykötet 150 példányban nyomtatásban is megjelent, valamint pdf formátumban az OSZK Digitális Könyvtárából is elérhető lesz. A pdf verzió itt is elérhető.

A II. ABsolute konferencia programját lentebb olvashatjátok.

 

 

 

 

KONFERENCIAPROGRAM
 
08.30-09.00 Regisztráció
09.00-09.30 Megnyitó
 
09.30-10.45 I. szekció: A szóban forgó
Szekcióelnök: dr. Sárosi Zsófia
– Blankó Miklós: Szó szót követ. Nyelvi véleményütköztető rovat az Édes Anyanyelvünkben
– Bahus Réka: A ragadványnévadás a kárpátaljai magyarok körében
– Bencze Norbert: A jegyzetelési stratégiák alakulása a felsőoktatásban
– Fésű Anna Magdolna: Közszó, terminus, király. Egy kifejezés terminologizációs lehetőségei
 
10.45-11.00 Kávészünet
 
11.00-12.15 II. szekció: Taní-tani
Szekcióelnök: dr. Czibula Katalin
– Kovács Emese: A tanulás hálójában. Hálózat alapú koncepciók a nyelv és a múzeumok tükrében
– Filó Alexandra: IKT-eszközökkel támogatott nyelvtantanítás
– Róth Judit: Kutatás az oktatás szolgálatában
– Grund Ágnes: Tanári értékelő megnyilatkozások a tanárjelöltek kommunikációjában
 
12.15-13.30 Ebédszünet
 
13.30-14.45 III. szekció: Nyílt seb ejtése és kezelése
Szekcióelnök: dr. Székely Gábor
– Horváth Márk: Dionüszoszi halálvágy. Posztmodern Nietzsche-diskurzusok: Bataille, Klossowski, Land és Pettman
– Biró István: Törött tükörképek. A hadtudományi szinkretizmus
– Tenczer Ádám: Brit Birodalmiság. Nagy-Britannia impériuma hatalma csúcsán és történelmi hagyatéka
– Erdős András Patrik: A Tanácsköztársaság-kutatás gyakorlati hasznosíthatósága
 
14.45-15.00 Kávészünet
 
15.00-16.15 IV. szekció: A részvétel a fontos
Szekcióelnök: dr. Bali János
– Varga Ádám Zoltán: (MI)csoda autók. Mesterséges intelligencia
– Balogh Pál Géza – Kiss Bence Álmos: A kóspallagi „ökotájház”. Egy részvételi kutatási projekt kezdetei
– Ádám Dóra: Az emberi élet fordulóival kapcsolatos hagyományok Korláthelmecen
– Zöllner Anna Júlia: A kiállított szöveg. Szövegközpontú irodalmi kiállítás az Arany 200 buszon
 
16.15-16.30 Kávészünet
 
16.30-18.00 V. szekció: Hozzáférni, hozzáállni, hozzálátni
Szekcióelnök: dr. Kontra Edit
– Tábori Katalin: Az angol mint idegen nyelv tanítása diszlexiás diákoknak IKT eszközök segítségével
– Lovász Ádám: Az ateizmus helye Herman Melville Moby-Dick című regényében
– Balogh Ákos: Egy elfeledett történet – A porajmos szerepe a hazai holokausztoktatásban
– Varga Zsófia: Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos attitűd vizsgálata
– Thomázy Tímea: Kutatás előkészítés: A brazíliai magyar kisebbség nyelvi sajátosságainak vizsgálata
 
18.00-19.30 Zárszó, fogadás
A konferencia programja letölthető innen.
A kérdéseket a magyarik@btkhok.elte.hu címre várjuk.

Csatlakozz a konferencia Facebook eseményéhez is!