Alkalmazott nyelvészeti diákműhely

A műhely profilja:
– interkulturális kommunikáció
– alkalmazott szociolingvisztika
– diskurzuselemzés
– szaklexikográfia

Megbeszélések: a hallgatók igényei szerint (de legalább kéthavonta)

Konferenciaszervezés és -részvétel:
– Tanszéki hallgatói konferenciák szervezése (2008, 2010, 2012)
– Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Országos Találkozója
(2009-től évente megrendezett konferenciasorozat)
– szervezőként (háromévente: 2010, 2013, 2016) és/vagy előadóként, poszterrel, érdeklődőként Rendszeres OTDK-részvétel: 2015-ben 6 résztvevő, közülük ketten (Bartók Márton és Szabó Katalin) II. helyezést értek el

Publikációs lehetőség: a hallgatói konferenciák évente (a vidéki társtanszékekkel közösen, ill. felváltva) megjelentetett, lektorált tanulmányköteteiben (egy-egy kötetben 10-18 ELTE-s hallgató publikál)

Alkalmazott nyelvészeti kisszótár (kb. 260 szócikk)
– Hat (MA-s és PhD-s) hallgató
– Terv: a 2016/2017-es tanév végére nyomdakész anyag

Pályázati aktivitás:
– rendszeres pályázás a konferenciákkal és a hallgatói kötetekkel kapcsolatos költségekre, valamint a vidéki konferenciákon való részvételre a BTK HÖK Tudományszervezési és Kutatási Pályázatán
– 2012-ben a Magyar Nyelvtudományi Diákkör más műhelyeivel közösen részvétel a Nemzeti Tehetség Program pályázatában (bibliográfiai tételek gyűjtésével és önálló kutatásokkal)

Részletes információk a műhelyről itt.