Anyanyelv-pedagógiai diákműhely

Kutatott területek: 
– 
az osztálytermi kommunikáció elemzése
– módszertani újítások az anyanyelv tanításában
– az interaktív tábla használata a magyar órákon
– a kooperatív technikák alkalmazása
– a kutatásalapú anyanyelvi nevelés
– a szövegértés fejlesztése, a digitális szövegek olvasása és alkotása stb.

Műhelyfoglalkozások: egy-két havonta

Eredmények az OTDK-n: számos 1−3. hely, különdíj + Pro Scientia Aranyérem

Várható programok: műhelyfoglalkozások, részvétel az egri IX. Tudatosság a kommunikációban konferencián május 7-én

Konferenciaszervezés: az Eötvös József országos középiskolai szónokversenyen, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen és a Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencián

Publikálási lehetőség: az Anyanyelv-pedagógia folyóiratban

Elérhetőség: anyanyelvelte@gmail.com / tanpedtdk@btk.elte.hu