Category Archives: Egyéb

Mire jók a média- és kultúratudományok?

Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

Mire jók a média- és kultúratudományok?

Egy kézikönyv munkálatai 

címmel konferenciát rendez 2018. május 17-én, csütörtökön az ELTE Bölcsészkarának Horváth János-termében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329.).

A konferenciáról részletesen itt olvashattok.

Kaffka 100

Idén 100 éve, hogy Kaffka Margit 38 évesen, spanyolnáthában elhunyt.

A Spanyolnátha művészeti folyóirat alkotói, művészeti pályázatokat hirdet hazai és határon túli magyar anyanyelvű középiskolásoknak és a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, mellyel a Miskolchoz kötődő írónőnek kíván emléket állítani.

A pályázati kiírást itt találjátok meg, bővebb információkat, segítséget pedig a Spanyolnátha művészeti folyóirat honlapján.

Pályázásra fel!

Április

A hónapban fontos a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban:

 • április 4. a szakdolgozatok leadásának első napja
 • április 16., 16:00 a szakdolgozatok leadásának utolsó napja
 • április 20., 14:00 a tanári mesterképzésben és osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók számára a szakdolgozatok leadási határideje
 • április 26. a 2017/2018 tavaszi féléves vizsgajelentkezés első napja

Az aktuális pályázati kiírásokat, amelyek a tudományszervezési, kutatási, kulturális, illetve sporttevékenységeitekhez kapcsolódnak, megtaláljátok az alábbi honlapon. Az áprilisban esedékes pályázatokat április 6-ig tudjátok benyújtani.

Ami hasznos lehet a hónapra

A legfontosabb tanulmányi dátumok:

 • március 9-én lezárul az utólagos kurzus felvételi/leadási időszak, ezután már nincs lehetőség változtatni az órarendeken
 • március 15-e a tanári mesterszakosok számára a záróvizsgára jelentkezés utolsó napja, ezzel kapcsolatban a PPK honlapján találtok információkat
 • a 2018/2019 őszi félévben záróvizsgázó hallgatók számára a szakdolgozati címbejelentő határideje március 19.

Március 8-án újból színházba látogat a magyar szak, erről bővebb információkat és az eseményt itt találjátok.

A honlapon megtalálhatjátok az évente, illetve havonta aktuális pályázati kiírásokat, amelyek a tudományszervezési, kutatási, kulturális, illetve sporttevékenységeitekhez kapcsolódik. Az e hónapban esedékes pályázatok leadási határideje március 9-e, 16:00.

A Budapest Ösztöndíj Program pályázata is kiírásra került, melynek során a nyertes pályázónak lehetősége nyílik gyakorlati tapasztalatot szereznie a közigazgatás rendszerében, és segítséget is kap a diplomamunkájához. Részletes leírás a BTK HÖK honlapján. Bár ennek a leadási határideje április 13., mégis érdemes már számolni a lehetőségével.

Egy kis pihenő a hajtás mellett: március 28-án kezdetét veszi a tavaszi szünet, amely egészen április 3-ig fog tartani.

Februári ajánló

Ne felejtsétek, februárban is sok fontos határidő, jó lehetőség, és rengeteg színes program vár rátok.

A tanulmányaitokkal kapcsolatos dátumok:

 • február  12. – szakzáró, illetve MA felvételi tájékoztató, ahol minden fontos információ elhangzik az abszolválásról, illetve a felvételiről
 • február  12. – március 4. között lehet a záróvizsgára jelentkezni
 • február 15. – diplomaosztó ünnepség
  – Magyar szakos Erasmus + tájékoztató
 • február 21. – eddig  adhatóak le a kreditátviteli kérelmek

Ugyan már tart – de még mindig nincs késő: február 13-a a rendszeres szociális ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje. Ha esetleg addig valamilyen dokumentumot nem sikerül beszereznetek, hiánypótlási lehetőségetek is van, ez február 17-e.

További szociális ösztöndíjjal kapcsolatos információk itt.

A tudományos élet sem elhanyagolható:

 • február 25. – „Vállalkozz Józsefváros” pályázatok beküldési határideje, további részletek az ELTE BTK Hallgató Önkormányzat honlapján
 • február 28. és március 2. között kerül megrendezésre az Egyetemi  Anyanyelvi Napok – nem csupán nyelvész érdeklődésűek számára

Amennyiben szívesen folytatnátok tanulmányokat külföldön is, figyelmetekbe ajánljuk február 14-én a kar által megrendezett, valamint a február 15-én esedékes magyaros Erasmus tájékoztatókat.

A magyaros tájékoztató eseménye itt.

S ha szórakozni, kikapcsolódni vágynátok:

 • február 14-én rátok vár a kari szemeszternyitó buli
 • valamint 15-én a Jeges est, amely a tavaszi félév első összegyetemi  bulija

Illetve, a hónap végére sem a maradtok programok nélkül, hiszen 28-án újból magyaros mozi, ezúttal a Mephisto című filmmel.

Megéri kipróbálni a tudományos ösztöndíj pályázatot

2017. november 10-ig van lehetőség a tudományos ösztöndíj pályázat (röviden: TÖP) benyújtására. A legalább 40000 karakteres munkák lehetnek egy-egy szemináriumi dolgozat továbbfejlesztett, átdolgozott változatai, de teljesen új kutatási eredményeket is bemutathatnak. A beadott pályázatok szakmai bírálásban részesülnek, és a legjobbakért ösztöndíjban lehet részesülni, illetve publikációs lehetőség szerezhető az Első Században.

Részletek a pályázatról itt olvashatók.

Összegyűjtöttük pár korábban TÖP-öző véleményét is!

2017 tavaszi szemeszterében pályáztam a TÖP-re. A témavezetőm Vitekné Balogh Piroska tanárnő ajánlotta, hogy próbáljam meg. Ambrus Zoltán Midás király című regényét elemeztem a visual studies vizsgálódási szempontjából, illetve fontosnak tartottam a századvég esztétikai paradigmájának kontextusában is interpretálni a regényt. Jó érzés volt, hogy a bíráló bizottságtól pozitív visszajelzést kaptam arra nézve, hogy folytassam az ezirányú kutatásaimat.

Santavecz Anita

Idén tavasszal adtam le először pályázatot az ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj Pályázatára. A dolgozatom a tanulói portfólió attitűdformáló szerepével foglalkozott az anyanyelvi nevelés területén. Nagyon jó lehetőségnek tartom ezt a pályázatot, hiszen nemcsak pénzbeli támogatásban részesültem a munkámért, de a TÖP pályázat publikációs lehetőséget is biztosít minden olyan hallgatónak, aki komolyabban érdeklődik a tudományos munka iránt. A pályázat a publikálási lehetőségen kívül számos további előnnyel is bír. Nagyon hasznos volt számomra elsősorban a bíráló tanárok véleménye, hiszen saját tanáraimtól kaptam visszajelzést a dolgozatomra; kiemelték a pozítívumait, valamint rámutattak azokra a területekre, ahol esetleg még elményülésre, fejlesztésre érdemesnek találták a munkámat. A pályázat további előnyei közül fontos volt számomra az is, hogy a leadható dolgozatok terjedelme sok szabadságot biztosít, rövidebb terjedelmű munkák mellett akár már elkészült TDK dolgozatot is szívesen várnak. Mindenkit csak buzdítani tudok tehát, TÖP-re fel!

Grund Ágnes

 

Szerintem a publikálási lehetőség és a díjazás mellett azért is nagyon megéri pályamunkát írni a TÖP-re, mert egyébként általában nincs lehetősége a hallgatónak három tanár segítségét is igénybe venni egy dolgozat írása közben. Az egyikőjük, aki ajánlást fog írni a benyújtott dolgozathoz, konzulensként végigkíséri a munkát, a két bíráló tanár pedig valószínűleg elfogulatlanul fogja kritizálni a munkát, és javaslatokat tenni a folytatást illetően.

Roskó Mira

 

Nekem a TÖP leginkább plusz motivációt adott. Egyrészt ad egy leadási határidőt, ami szerintem a tudományos munkában mindig segít, strukturálja a személyes kutatómunkát, előremozdítja az embert. Másrészt szintén motiváló az anyagi támogatás. Szintén jó lehetőség arra, hogy az ember visszajelzést kapjon a munkájáról a bírálatok formájában.

Bartók Márton

 

Még másodéves magyar alapszakos hallgató voltam, amikor leadtam az első Tudományos Ösztöndíj Pályázatomat. A pályázat fontos szakmai lehetőség volt számomra, hiszen akkortájt kezdtem elmélyülni abban a kutatásban, amelyből később OTDK-dolgozatot, majd szakdolgozatot írtam, a TÖP segítségével pedig már a kutatás kezdeti szakaszából is önálló publikáció születhetett. Az egyszeri pénzjutalom mellett ugyanis publikációs lehetőség is jár az ösztöndíj elnyerésével: a nyertesek az Első Század című online folyóiratban közölhetik a tudományterületükön legszínvonalasabbnak bizonyult pályamunkájukat. A TÖP tehát arra is egy jó lehetőség volt számomra, hogy dolgozatomat összemérhettem más, hasonló témájú kutatásokkal, de ami talán ennél is fontosabb, hogy olyan konstruktív szakmai véleményeket kaptam a pályázatom bírálóitól, amelyek fontos támpontot jelentettek a későbbiekre nézve. A bírálók ugyanis az adott témában jártas, külön erre a célra felkért egyetemi oktatók közül kerülnek ki, akik írásos formában, egyfajta opponensi véleményként is eljuttatják hozzánk meglátásaikat.

Ballagó Júlia

További tudományos pályázatokról itt olvashatsz.