Category Archives: tudományos

Gyakornoki pályázat – Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2017/2018. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 2 egyetemi félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára az Intézet bármely tanszékére (Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Finnugor Tanszék; Fonetikai Tanszék; Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék; Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék), az alábbi feltételekkel:
 
Amit kínálunk:
– a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszék tudományos, közösségi, oktatói tevékenységébe;
– lehetőséget kapnak kutatócsoportjaink munkájában és a tanszéki diákműhelyekben való részvételre;
– mentort választanak a tanszék munkatársai közül;
– kérésre írásos igazolást adunk a végzett munkáról, ill. a végzett munka alapján ajánlást adunk ösztöndíjakhoz, álláspályázatokhoz.
 
Amit kérünk:
– aktív részvételt a tanszék közösségi, szakmai életében, tevékenységeiben;
– a tanszék, illetve az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítését, ezeken való részvételt, egyéb tanszéki/intézeti (háttér)feladatokban való szerepvállalást;
– a választott kutatási téma eredményeinek és a demonstrátorként végzett tevékenységnek a rövid bemutatását a tanév végén. A záró beszámoló és az értékelés javasolt szempontjai (értelemszerűen nem kell minden szempontra kitérni): 1. Diákkörben való részvétel, konferencia-részvétel; 2. Oktatási tevékenységben való részvétel (helyettesítés vagy egyéb részfeladatok végzése); 3. Kutatásban való részvétel (egyéni vagy kutatócsoporti): 4. Konferencia-előadás, illetve publikálás (megjelenés alatti is); 5. Tudományszervező, közösségépítő munka (konferencia-, kirándulásszervezés részfeladatai stb.); 6. Pályázati tevékenység (egyéni/kutatócsoporti kutatáshoz, ill. tanszéki szervező munkához); 7. Egyéb tanszéki feladatok, háttérmunkában való részvétel (raktárrendezés, plakátolás stb.); 8. További tervek.
 
A gyakornoki megbízás nem jár díjazással.
 
A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Fényképes szakmai önéletrajzot
– elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím,
– az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szakok, félévek száma, eredmények).
2. Motivációs levelet
– rövid beszámolót a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, a jövőbeni – akár a tanszék kutatási témáihoz kapcsolódó – tervéről;
– a mentorként választott tanszéki oktató megnevezését.
3. Ajánlást a tanszék valamelyik oktatójától vagy a mentorként felkért tanszéki kollégától.
A befogadásról az érintett tanszék vezetője dönt, a megbízólevelet az intézetigazgató és a tanszékvezető hitelesíti.
A gyakornoki pályázatok beküldési határideje: 2017. szeptember 29.
A pályázatokat elektronikus formában a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (mnyfi[kukac]btk.elte.hu) és a tanszékvezető ímélcímére kérjük elküldeni.

Vár a Metatextus Műhely!

Metatextus Műhely
(irodalmi diákkör)

2017 tavasz

  • Gólya vagy? BA-s? MA-s? PhD-s? Magyar szakos vagy? Nem? Mindegy!
  • Ha érdekel az irodalom bármely területe vagy határterületei (esztétika, filozófia, társművészetek), ne gondolkozz, gyere!
  • Ha van kutatási témád, akkor azért, ha nincs, akkor azért várunk szeretettel.
  • Ha egyszerűen szeretnél benne lenni egy szakmai és nem-szakmai közösségben, akkor is örömmel látunk.
  • Ha tudsz jönni, gyere hetente, ha hetente nem tudsz jönni, akkor pedig alkalmanként.

A körben egymás kész vagy készülő szövegeit (szakdolgozat, TDK-dolgozat, esszé, kritika, tanulmány) vitatjuk meg, így segítve a minél eredményesebb munkát. Közösségépítő jelleggel programokat szervezünk, vagy együtt járunk el mások által szervezett programokra.

Első kör: 2017. március 9., csütörtök, 16.00 (A/319*)

*a Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet támogatásával

E-mail: metatextusmuhely@gmail.com

Facebook-csoport: Metatextus Műhely (irodalmi kör)

A Nyugat irodalmának nemzetközi kapcsolatai

Az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete a Magyar Szakos Nap keretein belül megrendezi konferenciáját A Nyugat irodalmának nemzetközi kapcsolatai címmel.

Beosztás: