Erasmus+

Mire jó egy külföldi ösztöndíj és mi az az Erasmus?

Nem baj, ha az Erasmusról vagy más külföldi ösztöndíjprogramokról először „csak” a nyelvtanulás és a jófej külföldiekkel bulizás jut eszedbe, ezek nagyon fontos, elemi összetevői a külföldi ösztöndíjaknak. Ezeknek a programoknak azonban az új barátok, életreszóló élmények szerzésén túlmutató céljai is vannak, de az biztos, hogy nagyon fontos és elsődleges szempont a nemzetköziség. A program új elnevezése, a jövőben tehát Erasmus+, is ezt erősíti. Az új név az Európán kívüli országok felé nyitásra utal, tovább erősítve ezzel a program elsődleges céljának fontosságát. Az Erasmus+ pályázatai révén az oktatás minőségének növelését és az európai együttműködés elmélyítését hivatott segíteni.

A program elősegíti az egyetemek közötti együttműködést, növeli és átláthatóbbá teszi az egyetemek közötti nemzetközi szintű mozgást, az európai hallgatói és oktatói mobilitást. Tandíj nélkül tanulhatsz tehát egy másik országban, ennyivel is többet hozzátéve a megszerzett ELTE-s diplomádhoz, de a mindennapi élethez is kapsz anyagi segítséget. Ahhoz, hogy megtudd, ez mekkora mértékű, azt kell figyelned, hogy az ország melyik kategóriába esik anyagi finanszírozás szempontjából.

Az Erasmus+ az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, 1987-es indítása óta mostanáig több millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra, tehát azontúl, hogy fontos egyetemi tapasztalat, a karriered szempontjából sem utolsó lehetőség.

Mikor és hogyan pályázhatsz Erasmusra?

Ahhoz, hogy pályázhass alapszakosként (BA képzés) és mesterszakosként is (MA képzés) egy lezárt félévvel kell rendelkezned. Az osztatlan tanár szakosoknak (OTAK) szintén egy lezárt félévvel kell a pályázáshoz. Fontos még, hogy magyar állampolgár legyél, illetve, hogy aktív jogviszonnyal rendelkezz az Erasmus féléved alatt is. A pályázás további feltételei tanszékenként változhatnak. A legfontosabb, hogy a pályázatodat a Neptunon keresztül nyújthatod be, akár több helyre is, de minden évben csak egyszer, az adott év februárjában. Az elnyert ösztöndíjad ezután a következő tanév őszére vagy tavaszára érvényes.

Magyar szakosként olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy akár a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, akár a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet részéről is pályázhatsz. Ha osztatlan tanárszakos vagy, akkor a másik szakodon és a PPK-n keresztül is lebonyolíthatod a pályázatodat.

Mely európai egyetemekre utazhatsz magyar szakosként Erasmus ösztöndíjjal?

Felelős kar, intézet:

BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet:

Universita Degli Studi Di Firenze Firenze Olaszország
Universitatea Crestina Partium, Oradea Nagyvárad Románia
University of Jyväskylä Jyväskylä Finnország
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) Párizs Franciaország
University of Zagreb Zágráb Horvátország
Universität Wien Bécs Auszria
Charles University Prága Csehország
Universita degli Studi di Napoli Nápoly Olaszország

 

BTK  Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tsz.:

Universitat zu Köln Köln Németország
Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid Spanyolország
Babes-Bólyai Tudományegyetem Kolozsvár Románia

 

BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet:

University of Groningen Groningen Hollandia
University of Oulu Oulu Finnország
University of Tampere Tampere Finnország
University of Helsinki Helsinki Finnország
University of Turku Turku Finnország
University of Eastern Finland, Joensuu Joensuu Finnország
University of Tartu Tartu Észtország
Tallinn University Tallinn Észtország
Ludwig Maximilians Universitaet München München Németország
Masaryk University Brno Brno Csehország
Universitatea Din Bucuresti Bukarest Románia
Constantine the Philosopher University in Nitra Nyitra Szlovákia
Universitatea Crestina Partium, Oradea  Nagyvárad  Románia
University of Jyväskylä Jyväskylä Finnország

Pályázat leadás:

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

A pályázás menete:

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
• a Neptunból (pl. „print screen” segítségével) kinyomtatott és aláírt „adatlap” a személyes és a pályázati adatokkal (2 példányban)
• mellékletek (1 példányban)
◦ szakmai önéletrajz (magyarul és a tervezett külföldi tanulmányok nyelvén);
◦ tanulmányi terv (minden megpályázott célegyetemre külön, magyar és idegen nyelven)
◦ motivációs levél (minden megpályázott célegyetemre külön, magyar és idegen nyelven);
◦ korábbi félévek tanulmányi átlagai a Neptunból kinyomtatva (MA-sok a BA s eredményeket is csatolják)
◦ diplomamásolat (csak akkor, ha már van BA-s vagy MA-s diploma);
◦ nem magyar állampolgároknak letelepedési/tartózkodási engedély;
◦ szakmai gyakorlat esetén a fogadó intézmény fogadólevele
Egyéb benyújtható dokumentumok, amelyek előnyt jelenthetnek az elbírálás során:
• tanári ajánlás;
• bármilyen további igazolás (OTDK, HÖK-tevékenység, ESN stb.);
• nyelvtudás igazolására alkalmas dokumentumok.

 

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A pályázás menete:

Csatolandó dokumentumok:
• A Neptun rendszerből a „print screen” segítségével kinyomtatott személyes adatokat tartalmazó „adatlap” 2 példányban
• A Neptun rendszerből a „print screen” segítségével kinyomtatott lista a leadott, rangsorolt jelentkezésekről 2 példányban
• Kitöltött és aláírt pályázati űrlap, melynek sablonja letölthető az ELTE honlapjáról (Főoldal>Oktatás>Nemzetközi lehetőségek>Erasmus+>Pályázati felhívás) – 2 példányban
• Szakmai önéletrajz, mely magában foglalja a tudományos érdeklődést – magyarul és a fogadóintézményen belüli tanulmányok nyelvén 1–1 példányban
• BA-s hallgatóknak az előző félév(ek), MA-s és PhD-hallgatóknak az előző félév tanulmányi átlaga a Neptunból kinyomtatva 1 példányban
• Nyelvvizsga-másolat(ok) 1–1 példányban
• Motivációs levél – magyarul és a kinti tanulmányok nyelvén 1–1 példányban
• Célintézményenként külön tanulmányi terv – magyarul és a kinti tanulmányok nyelvén 1–1 példányban (Ez tartalmazza a célintézményben felvenni tervezett kurzusok felsorolását,
egyeztetve a szakja szerinti szakmai koordinátorral. A tanár szakosok szükség esetén – pl. a nem tárgytudományos tanári kurzusokkal kapcsolatban – a képzés más résztvevőivel is
konzultáljanak a felveendő kurzusokról és a kreditbefogadásról.)
• Nem EU-állampolgárok számára: letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolat

Csak a hiánytalan pályázatok kerülnek elbírálásra!

 

Az Erasmuson kívül milyen ösztöndíjakkal van lehetőséged utazni, más helyeken tanulni illetve dolgozni?

Erasmus szakmai gyakorlat

Erasmus Mundus (mesterképzés és doktori képzés és mobilitás külföldön)

CEEPUS (Közép-Európai Felsőoktatási csereprogram)

Kellner ( a Kellner Alapítvány ösztöndíja, egy évre szóló ösztöndíj az USA-ba)

Fullbright (továbbtanulási, kutatási lehetőségek az USA-ban)

CCUSA (gyerektáboroztatási lehetőségek az USA területén)

DAAD (a Német Felsőoktatási Csereszolgálat ösztöndíja, Németországba)

Campus Hungary (a Balassi Intézet ösztöndíja, rövid, akár csoportos tanulmányutak)

Hol nézhetsz utána bővebben a lehetőségeidnek?

ELTE BTK Külügy

ELTE BTK HÖK Külügyi Bizottság

ELTE BTK HÖK

ELTE honlapja

A fenti linkeken tudsz bővebben utánaolvasni a témának, de minden évben megjelenik az ELTE BTK HÖK Kitekintő c. kiadványa is, amelynek általában nagyon szép a borítója, és mindig sok hasznos információt tartalmaz. A pályázási időszak előtt szakos tájékoztatókon is részt vehetsz, ahol nekünk és a pályázatot koordináló tanároknak is felteheted a kérdéseidet. Érdemes nagyobb léptékű eseményekre is ellátogatni, ezek közül a legnagyobb és legszínesebb a Külügyi Börze, de hasznos információkkal szolgálhat az Erasmus7, az USA Day vagy a Külügyi Fórum is.

Kit kereshetsz a kérdéseiddel?

Az Irodalom- és Kultúratudományi Intézetből kérdéseitekkel bátran forduljatok Bengi László (lbengi@elte.hu) és Förköli Gábor (gabor.forkoli@gmail.com) intézeti Erasmus-koordinátorokhoz, a Magyar Nyelv és Finnugor Intézetből pedig Kugler Nórához és Bába Laurához, illetve Schwartzenberger Anna Lilihez, a Hallgatói Önkormányzat magyar szakos külügyi képviselőjéhez (schwartzenbergerp@gmail.com).

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.