Finnugrisztikai diákműhely

– 2007-2015, 2016-ban újjáalakult
– taglétszám 6-10 fő; havi rendszerességű találkozók

Témák:
– 
nyelvészet (történeti nyelvészet, nyelvtipológia, szociolingvisztika, névtan)
– irodalomtudomány
– néprajz

Konferenciaszervezés:
– 2009: Hallgatói Konferencia
– 2011: Nemzetközi Finnugor Diákkonferencia (IFUSCO)

Konferencia-részvétel:
– 2007-: IFUSCO (Szaranszk, Helsinki, Petroskoi, Kudimkar, Budapest, Tartu Sziktivkar, Göttingen, Pécs)

Tudományos ismeretterjesztés:
– 2008-: Kutatók éjszakája

TDK:
– 2015, Kövesdi Lilla: Etnofuturizmus – a finnugor áramlat (Néprajzi szekció)
– 2015, Várkonyi Flóra: A halál témája és megjelenítési módjai Eino Leino és Ady Endre költészetében (Összehasonlító irodalomtudomány szekció)

OTDK:
– 
2009, Horváth Laura, Nyelvtudomány Tagozat, III. hely