Fonetikai és pszicholingvisztikai diákműhely

A műhelyben kutatott témák:
– gyermeknyelv
– mentális lexikon
– megakadás-jelenségek
– alkalmazott fonetika (pl. kriminalisztikai fonetika)
– alkalmazott pszicholingvisztika

Megbeszélések: kb. kéthavonta, gyakran összekötve a gyermeknyelvi kutatócsoport előadásaival

Konferenciaszervezés és -részvétel:
– Az OTDK-n minden alkalommal sikerrel vett részt műhelytagunk az elmúlt 10 évben.
– A megfelelő színvonalú kutatást végző tagok részt vehetnek olyan tudományos konferenciákon, mint a Beszédkutatás konferencia vagy a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem.

Egyéb tevékenységek:
– Részvétel a GABI (Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár) fejlesztésében.
– 2015-ben módszertani előadássorozatot indítottunk, ennek előadásaira más műhelyek érdeklődő tagjait is várjuk.

Publikációs lehetőség: A színvonalas dolgozatok tudományos folyóiratokban való megjelentetésében segítenek a mentortanárok.