Funkcionális nyelvészeti diákműhely

Alakulás: 2007

A műhely célja:
– a funkcionális (kognitív) nyelvészet megismertetése az érdeklődőkkel, a meglévő ismeretek elmélyítése
– a tagok által írt szövegek közös megbeszélése, a szerzők segítése a szövegek publikálható tanulmánnyá alakításában;
– segítségadás az OTDK-n való részvételhez

A műhelyben kutatott néhány téma:
– ige és vonzatszerkezet
– igekötők metaforizálódása
– identitáskonstruálás internetes fórumbejegyzésekben
– viccek, szójátékok funkcionális nyelvészeti leírása
– a történelmi tárgyú narratívák szereplőinek megkonstruálása

Mentortanárok: Kugler Nóra, Tátrai Szilárd

Megbeszélések rendszeressége: havonta egy alkalom

Eredmények: A műhely tagjai az utóbbi két OTDK-n három első és egy második díjat szereztek

Publikációs lehetőség: Ösvények. Az ELTE Funkcionális nyelvészeti diákműhelyének online folyóirata (http://osvenyek.elte.hu/ )

Elérhetőség: horvathpeti99@gmail.com