Grammatikai diákműhely

Profil:
– A műhelyben a grammatika tárgyköreivel foglalkozunk, a diákok saját kutatási területeiket mutatják be (a választott grammatikai témában, illetve annak tanításában)
– Kutatási területeink között a szintagmatan, mondattan, igenevek mondattani szerepe is megtalálható

Aktivitások:
– Havi rendszerességű ülések, ahol a hallgatók beszámolnak a kutatások haladásáról
– Grammatikai tárgyú előadások meghívott előadóktól
– Készülés a Grammatika és oktatás c. novemberi konferenciára
– OTDK-dolgozatok előkészítése