Két- és többnyelvűségi diákműhely

Kutatási területek, tevékenység
– Többnyelvűségi kutatások
– Jelnyelvi kutatások
– Szociolingvisztikai kutatások
– Diskurzuselemzés
– Nyelvi tájkép
– Oktatás-módszertani kutatások
– Adatbázis-építés
– Multimodalitás
– Konferenciákon való részvétel
– Konferenciaszervezés
– Publikálás
– OTDK felkészítés

Találkozási alkalmak: kéthetente

Oktató: Bartha Csilla

Koordinátorok: Tücsök Dorottya, Varjasi Szabolcs

Megjelenés az alábbi konferenciákon:
– Jelnyelvek, mint anyanyelvek: a kifejezés, a megismerés és az esély szabadsága nemzetközi konferencia. 2015.02.20. Budapest. MTA NYTI TKK.
– Mindennapi többnyelvűség, fenntartható nyelvi sokszínűség és többnyelvű bevonódás – kisebbségi nyelvek kutatása, oktatási gyakorlat és politika: a módszertan, tanulás és bevett fogalmak újraértelmezése nemzetközi konferencia. 2015.09.18-19. Budapest. MTA NYTI TKK.
– 18. Élőnyelvin konferencia. 2014. Nyitra.
– 19. Élőnyelvi konferencia. 2016.09.07-09. Marosvásárhely.
– Részvétel a TKK által szervezett szakmai programokon (pl. konzultáció Susan Gal professzorral, annotációs és korpuszépítési workshopok, módszertani műhelyek)