Minorok, szakirányok

A 180 kredites BA képzés során az alapszak (ez esetben a magyar szak) 120 kreditből fog állni. E mellé még kötelezően választanod kell egy 50 kredites szakirányt vagy minor tanegységet.

Minorok

A választott minorod során egy másik szak (például történelem, angol, stb.) óráit hallgathatod. Ugyanazokon az órákon fogsz részt venni, mint az olyan hallgatók, akiknek alapszakjuk a minorod, csupán kevesebb kurzusod lesz. Ha úgy döntesz, hogy valamilyen minort szeretnél tanulni az alapszakod mellett, akkor szeptemberben érdemes már felvenned a minoros órákat, mivel az elvégzett órák előfeltételek lehetnek. A minorra majd csak a második féléved végén, tavasszal kell jelentkezned a Neptunon keresztül.

A magyar szak gondozta minorok:
Magyar, Észt, Finn, Finnugor, Irodalomtudomány, Kreatív írás, Magyar jelnyelv, Magyar mint idegen nyelv, Művelődéstudomány, Nyelv és beszédtudomány, Nyelvmentor, Szerkesztői ismeretek, Színházi stúdiumok, Ügyvitel minor.

A Magyar minoron irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteket sajátíthatsz el.

Az Észt minor és Finn minor képzés célja, hogy megtanulj a választott szakirányod nyelvén, valamint megismerheted az adott nép kultúráját, történelmét és irodalmát. (Magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel!)

A Finnugor minor pedig szintén lehetővé teszi, hogy megismerkedj az észt, a finn és egy kisebb rokon nyelvvel, de értelemszerűen nem hasonló alapossággal, mintha egy nyelvet választottál volna szakirányodnak. Továbbá a finnugor népek néprajzát, kultúráját és irodalmát és a nyelvek nyelvészeti megközelítéseit is megismerheted. (Magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel!)

Az Irodalomtudomány minor az irodalmi ismereteidet mélyíti el, többek között megismerheted az irodalom társadalmi környezetét, intézményi felépítését, különböző értelmezői eljárásokat és az irodalom viszonyát egyes társművészetekhez. (Magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel!)

A Kreatív írás minor segít tehetségük kibontakoztatásában a költői vagy szépírói tehetségű hallgatóknak, elsősorban olyan diákok érdeklődését várják, akik már korábban is írtak szépprózát vagy verset.

Magyar jelnyelv minor elvégzése után általános ismeretekkel fogsz rendelkezni a siket kultúráról és jelnyelvről.  Az órák mellett aktív kapcsolatot kell fenntartanotok a siket közösséggel. (Magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel!)

Magyar mint idegen nyelv minor megmutatja a hallgatóknak azokat a módszereket, amikkel képesek lesznek idegen nyelvű embereket magyarra tanítani. Többek között képesek lesznek a magyar grammatika jelenségeit kívülről látni és a magyar kultúra közvetítésére. (Magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel!)

A Nyelv és beszédtudomány minor előadásai általános ismereteket nyújtanak a mai nyelv- és beszédtudomány fő területeiről és kutatási módszereiről, gyakorlatai pedig a tudományok részterületeibe engednek betekintést, így biztosítva a nyelvhasználat világában való eligazodást és a nyelvről, beszédről való tudást.

A Nyelvmentor minoron alkalmazott nyelvészetet tanulhatsz. A képzés során olyan órákon veszel részt, amelyeknek a témái a kommunikáció, a diskurzus, a nyelv társadalmi meghatározottságából adódó összefüggések, a két- és többnyelvűség, illetve a két- és többkultúrájúság, a kontrasztív és interkulturális nyelvészet. (Magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel!)

A Szerkesztői ismeretek minor célja: a különféle médiumok sajátosságainak, valamint a hagyományos és az elektronikus szövegelőállítás folyamatának, módszereinek és fázisainak a megismerése. A cél továbbá a tudományos és az egyéb kiadói, valamint a színházi életben és a médiumok világában való tájékozódás, az e területeken történő munkavállalás előkészítése.

Az Ügyvitel minor az üzleti és az irodakommunikációba enged mélyebb betekintést. A képzés a dokumentumkezelés és a tárgyalástechnika elsajátításában is segít. (Magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel!)

A Színházi stúdiumok minor csak részben az intézet által gondozott minor, amelynek keretein belül a színházi világba lehet betekintést nyerni. A képzés nem csak elméleti, de gyakorlati képzést is biztosít.

Természetesen ezeken kívül is választhatsz bármilyen minort az ELTE  kínálatából.

 

Szakirányok

A választott szakirányod is 50 kreditet ér összesen, amit majd a félévek alatt el kell végezned. Ha úgy döntesz, hogy valamilyen szakirányt szeretnél tanulni az alapszakod mellett, akkor szeptemberben érdemes már felvenned a szakirányos órákat, mivel az elvégzett órák előfeltételek lehetnek a szakirányra való felvétel során. A szakirányra majd csak a második féléved végén, tavasszal kell jelentkezned a Neptunon keresztül.

Magyar alapszakkal csak a következő szakirányok közül választhatsz:
Észt, Finn, Finnugor, Folklorisztika, Irodalomtudomány, Művelődéstudomány, Nyelvmentor és Ügyvitel szakirány.

Az Észt és Finn szakirány során tanulhatsz a választott szakirányod nyelvén, valamint megismerheted az adott nép kultúráját, történelmét és irodalmát.

A Finnugor szakirány pedig szintén lehetővé teszi, hogy megismerkedj az észt, a finn és egy kisebb rokon nyelvvel, de értelemszerűen nem hasonló alapossággal, mintha egy nyelvet választottál volna szakirányodnak. Továbbá a finnugor népek néprajzát, kultúráját és irodalmát és a nyelvek nyelvészeti megközelítéseit is megismerheted.

A Folklorisztika szakirány a népköltészeti kincsbe, a rítusok és a vallás népköltészeti vonatkozásába enged betekintést. A terepgyakorlatok az ismeretek elmélyítését szolgálják.

Az Irodalomtudomány szakirány az alapszakkal megszerezhető irodalmi ismereteidet mélyíti el, többek között megismerheted az irodalom társadalmi környezetét, intézményi felépítését, különböző értelmezői eljárásokat és az irodalom viszonyát egyes társművészetekhez.

A Művelődéstudomány szakirány irodalomelméleti, kultúraelméleti, világirodalmi, fordításelméleti és színháztudományi képzést biztosít.

A Nyelvmentor szakirányon alkalmazott nyelvészetet tanulhatsz. A képzés során olyan órákon veszel részt, amelyeknek a témái a kommunikáció, a diskurzus, a nyelv társadalmi meghatározottságából adódó összefüggések, a két- és többnyelvűség, illetve a két- és többkultúrájúság, a kontrasztív és interkulturális nyelvészet.

Az Ügyvitel szakirány az üzleti és az irodakommunikációba enged mélyebb betekintést. A képzés a dokumentumkezelés és a tárgyalástechnika elsajátításában is segít.
A felsorolt minorok és szakirányok tanegységeit, követelményeit megtalálod a következő helyen az ELTE BTK honlapján. Mindig a legfrissebb Word-dokumentumot kell letöltened. Egyes szakirányok minorokként is meg vannak hirdetve, de magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel őket és más szakirányt nem választhatnak.

A felsorolt minorok és szakirányok tanegységeit, követelményeit megtalálod a következő helyen az ELTE BTK honlapján. Mindig a legfrissebb Word-dokumentumot kell letöltened. Egyes szakirányok minorokként is meg vannak hirdetve, de magyar BA szakos hallgatók csak szakirányként vehetik fel őket és más szakirányt nem választhatnak.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.