Minoros kisokos

Mi a minor és a szakirány közti különbség?
Minden BA-s diplomához szükséges elvégezni egy 50 kredites szakirányt (specializáció) vagy minort. Szakirányt csak az azt indító BA szak hallgatói vehetnek fel (pl. muzeológia szakirányt csak történelem szakosok), a minor szakok azonban minden BA-s hallgató számára felvehetőek.

  • A szakirány a szakterületi ismeretekből összerendezett olyan tantervi egység (modul), melynek elvégzése speciális szakképzettséget eredményez. Általában az adott szak elágazó tartalmi követelményei egyikének speciális kibővítése.
  • A specializáció egy szak szűkebb területéből ad bővített képzést, esetleg speciális szakképzettséget.

Az osztatlan tanári képzésen résztvevőknek kell-e szakirányt/minort választaniuk?
Nem kell, és nem is lehet, kivéve honorácior státusszal.

Minor /szakirány  jelentkezés
Május közepétől

Hol lehet jelentkezni?
Neptunban (Ügyintézés >> Szakirányjelentkezés menüpont).
Minorválasztáskor érdemes több minort megjelölni a biztonság kedvéért. Amennyiben nem sikerül a felvételi, úgy a következő tanév végén újra meg kell próbálni.
Érdemes figyelni a tanszéki hirdetőtáblákat is, mert egyes intézetek/tanszékek papír alapon is kérik a jelentkezést (pl.: önéletrajz, motivációslevél).
Az MA képzésben a szakirányra nincs Neptunos jelentkezés

Bejutás minorra?
A minorok/szakirányok háromféle kategóriába sorolhatók:

  1. Előfeltétel nélkül
  2. Első évre ajánlott tárgyakkal, nem előfeltételes
  3. kötelező előfeltételes
  • Ezeket az előfeltételeket teljesíteni kell ahhoz, hogy felvehessétek az év végén az adott minort.

Minden specializáció és minor bemeneti követelménye és papír alapú jelentkezések szükségessége megtalálható a Betekintő című kiadvány 32. oldalától kezdődően. A kiadványt itt találjátok.

Mi történik ha egy minorra túljelentkezés van ?
Ha a szakirányt választó hallgatók létszáma meghaladja a szakirány tervezett létszámát, a szakirányra bejutó hallgatókat a képzési programban rögzített feltételek szerinti rangsorolással és a Neptun által biztosított sorsolással kell kiválasztani.

Lehet két minorom?
Igen, lehet két minort végezni, de a második minornak a kreditenkénti költségtérítési díját ki kell fizetni, hacsak nem a honorácior státusz keretén belül végzi azt a hallgató.
Honorácior pályázat leadási határideje: 2018. július 6., 16:00.
További információk a =honorációról.

Hol lehet megnézni, hogy egyes szakokon ki a szak-, a minor- és a kreditfelelős?
A szak- és a minorfelelős neve a honlapon elhelyezett tanegységlistában található.

A magyar intézetek gondozta minorokról itt olvashattok

A Különböző minorokhoz tartozó bemeneti követelményeket pedig itt találhatjátok

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.