Pályázatok

Az alábbiakban az ELTE BTK-n elérhető legfontosabb tudományos pályázatokról, illetve lehetőségekről adunk rövid összefoglalót. Természetesen az alábbiakon túl rengeteg lehetőséget találtok az egyetemen, ezért figyeljétek mindig az ELTE-s hírportálokat, illetve a faliújságokat. Az alábbi leírások szerint némelyik pályázat kicsit bonyolultnak tűnhet, éppen ezért nyugodtan keressétek a hallgatói képviselőket – kiemelten a tudományos referenst  (Fésű Anna Magdolnát – f.annamagdolna@gmail.com) – bármilyen kérdéssel.

ÉVENTE PÁLYÁZHATÓ:

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
A korábban köztársasági ösztöndíjként ismert pályázaton azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, a tudományos életben aktívan részt vesznek.
Az ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
A köztársasági ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.
A pályázati kiírást, a szükséges űrlapokat és a pályázati segédletet az alábbi linken találhatjátok meg.
Legközelebbi pályázati időszak: 2018. június

Új Nemzeti Kiválóság Program
A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók [alapképzés, mester (osztatlan) képzés, doktori képzés], doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – támogatásban részesülnek.
Érdemes a honlapon a További információk található segédletet is letölteni!
Legközelebbi pályázati határidő: 2018. május 10.

FÉLÉVENTE PÁLYÁZHATÓ:

Tudományos Ösztöndíj Pályázat (TÖP)
Minden BA, MA és osztatlan tanárképzésen résztvevő hallgató adhat le pályamunkát, viszont ösztöndíjban csak a juttatásképes (állami ösztöndíjas, nem túlfutó) hallgatók részesülhetnek. Az elért pontszámtól függő pénzjutalmon kívül a díjazás része az Első Században (az ESz-ről lejjebb olvashatsz) való publikációs lehetőség is, amennyiben az Intézet által kijelölt Bíráló Bizottság arra érdemesnek találja, és javasolja a Tudományos Bizottságnak.
Mivel egy TÖP terjedelmi elvárásai megfelelnek egy BA-s szakdolgozaténak, ajánlott, főleg az első dolgozat elkészítésekor, egy oktatót megkérni a munkád vezetésére. Amellett, hogy jó irányba tereli a dolgozatod hangsúlyait és szakirodalmat ajánl, egy ilyen közös munka remek alkalom az ismertség elmélyítésére, akár szakdolgozat-próbaként is. A formai követelményeket alaposan olvasd el, és ne térj el tőlük, hiszen ez a pályázat érvénytelenítéséhez is vezethet!
További információk az Első Század felületén, illetve a pályázati kiírásban.
Legközelebbi pályázati határidő: 2018. november

Honorácior státusz
A honorácior státusz egy olyan tehetséggondozási forma, aminek keretein belül az ELTE BTK bármely BA, OT vagy MA hallgatója elvégezhet a képzés törvényi keretein túl egy minort, szakirányt, specializációt vagy egyéb egyénileg összeállított 50 kredites kurzus csomagot. Az ELTE bármely más karára is áthallgathatsz a pályázatoddal.
Fontos, hogy a honorácior státuszra gólyaként csak az első év végén (két lezárt félév után) tudtok pályázni, azután viszont érdemes minél hamarabb, ugyanis a pályázatból kizárják az olyan hallgatókat, akik a megpályázott 50 kreditből 26 kreditet már a pályázás előtt elvégeztek. Emellett fontos, hogy előre tervezzetek, hiszen ha a pályázást megelőző két egymást követő félévben a hagyományos tanulmányi átlagotok nem éri el a 4,0-át, szintén érvénytelenítik a pályázatotokat. Ha sikerrel pályáztok, ne feledkezzetek meg a félévente benyújtandó beszámolóról, amit minden vizsgaidőszak végéig az ELTE BTK HÖK iroda titkárságán kell leadnotok.
További részletek itt.
Legközelebbi pályázati határidő: 2019. július

Tutorálás
A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének kibontakozását segítő, a választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos kutatáshoz tartozó készségek kifejlesztését szolgáló sajátos képzési forma, melynek során a hallgató egyéni tanulmányi követelményeket teljesít, egyéni ütemezésű munkaterv vagy kutatási terv alapján, egy vele személyes kapcsolatban lévő, őt segítő, motiváló, előrehaladását ellenőrző oktató, a tutor támogatásával. A tutorálás keretében végzett tevékenység során a hallgató szakos tantervi követelményeit vagy szakján kívüli tanegységeket – előfeltételek alóli mentességgel – teljesíti valamely, az adott tanegységek teljesítésére meghirdetett kurzus követelményeit óraszámban és/vagy tartalomban jelentősen meghaladó, számára meghirdetett, egyéni kurzus teljesítésével.
Valószínűleg ez az a pályázat, amit a legkevesebb hallgató vesz igénybe, és a képzés első három évében kevesen rendelkeznek olyan kiforrott és pontos kutatási területtel, hogy teljes mértékben ki tudják használni ezt a képzésformát. Ne feledkezzetek meg azonban arról, hogy a szakdolgozatotok előkészítésének is szervezett, rendszeres kerete lehet a tutorálás, persze a pályázatnak valami extrát is kell tartalmaznia, hiszen a tutorálás a tehetséggondozás és (tudományos) elitképzés határán mozgó képzésforma!
További részletek itt.
Legközelebbi pályázati határidő: 2019. július 


HAVONTA PÁLYÁZHATÓ:

Tudományszervezési és Kutatási Pályázat
A TKP-on anyagi támogatásra pályázhattok azokra a tudományos tevékenységekre, amiket a képzésetek alapvetően nem fed. Ez lehet konferencia-részvétel (előadóként) vagy csoportos tanulmányút szervezése, de akár egy hallgatói konferencia megszervezése és lebonyolítása is. Természetesen, mivel a pályázaton állami ösztöndíjban részesültök, fontos, hogy juttatásképesek legyetek, avagy állami ösztöndíjas képzésen ne legyetek túlfutók. (Önköltséges hallgatók sajnos csak csoportok tagjaiként pályázhatnak, ugyanis csoportok esetében a csoport egyes tagjai pályáznak a csoport nevében.) Az ösztöndíj felhasználási köre korlátozott, erről és a szükséges beszerzendő igazolásokról az aktuális pályázat kiírásában olvashattok részletesebben.
Legközelebbi pályázati időszakok: (ezek majd 2019 szeptemberében derül ki)

Kulturális és Sportpályázat
A KultSport pályázat célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a bölcsészhallgatókat érintő kulturális vagy sportrendezvények szervezéséhez, színtársulat, filmklub, egyéb kulturális kör működtetéséhez stb. Ezen kívül pedig szakmai gyakorlathoz nyújt segítséget, például terepgyakorlatok esetében (nyelvjárásgyűjtés, ásatás). Ennek megfelelően a pályázatok három kategóriában nyújthatók be: kulturális pályázat, sportpályázat vagy szakmai pályázat.
Legközelebbi pályázati időszakok:(ezek majd 2019 szeptemberében derül ki)


ELSŐ SZÁZAD ONLINE
Az Első Század (ESz) az ELTE BTK HÖK ISBN számmal rendelkező hivatalos negyedéves tudományos periodikája. Az évi négy szám 2-2 arányban oszlik meg graduális (BA, MA, OT) és posztgraduális (doktori) hallgatók között. Graduális hallgatók a TÖP és tutorálás pályázatok révén juthatnak publikációs lehetőséghez. A doktori hallgatók kiváltságos helyzetben vannak, a publikáláshoz csak kettő darab tanári ajánlást kell leadniuk cikkük mellé.

Az ESz felülete az elsoszazad.elte.hu, ami az ELTE BTK HÖK Tudományos Bizottságának honlapjaként is üzemel. A felületen részletesen tájékozódhattok a karon várható tudományos eseményekről, illetve az aktuális pályázati határidőkről, de a bizottság elérhetőségei is megtalálhatóak. Kérjük, mielőtt bármilyen kérdéssel a bizottsághoz fordultok, kérdezzétek meg a szakos hallgatói képviselők egyikét, hiszen a legtöbb kérdésre ők is tudnak válaszolni.

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.