Szakzáró kisokos

A mesterszakos kínálattal kapcsolatos információkat ITT gyűjtöttük össze, ITT pedig elolvashatod, hogy mi a mesterszakra való bejutás folyamata.

Szakzárással kapcsolatos legfrissebb dátumok

 • a szakdolgozati cím bejelentésének utolsó napja: október 15.
 • a 2018/19-es őszi félévben végzők számára a szakdolgozat leadási határideje: november 16., 14.00 (NINCS PÓTHATÁRIDŐ!)
 • Témabejelento lap leadása a 2018/19-es őszi félévben végző TMA-s hallgatók számára: november 19.
 • TMA-s szakdolgozat leadása 2019. januárjában végző hallgatók számára: november 21.
 • Oklevél mintalap aláírásának határideje a 2018/19-es őszi félévben végzők számára: november 30.
 • Őszi féléves záróvizsga-időszak: január 3-23.
 • Szakdolgozati címmódosítás utolsó napja a a 2018/19-es tavaszi félévben végzők számára: január 25.
 • Diplomaosztó a 2018/19-es őszi félévben végzők számára: február 14.

Szakzáráshoz kapcsolódó feladatok (konkrét határidőket az adott tanévre közzétett Hasznos tudnivalók c. dokumentumban teszi közzé a Hivatal)

Szakdolgozat leadása

 • a 2018/19-es tavaszi félévben végzők számára a szakdolgozat leadási határideje: várhatólag április 15-e körül (pontos dátum később – NINCS PÓTHATÁRIDŐ!)
 • a 2018/19-es tavaszi félévben záróvizsgázni kívánó hallgatók jelentkezésének ideje: várhatólag február közepétől március elejéig (pontos dátum később!)
 • a 2018/19-es tavaszi félévben záróvizsgázó TMA-s hallgatók záróvizsgára való jelentkezésének határideje: várhatólag március 15-e körül (pontos dátum később!)
 • a 2018/19-es tavaszi félévben záróvizsgázó TMA-s hallgatók szakdolgozat leadási határideje: várhatólag április 20-a körül (pontos dátum később!)
 • a 2019/20-as őszi félévben záróvizsgázó hallgatók szakdolgozati cím bejelentésének utolsó napja: várhatólag március 19-e körül (pontos dátum később!)

  NINCS PÓTHATÁRIDŐ (fizetés ellenében sem)!

  • (terjedelem: min. 60.000 karakter)
  • a dolgozatot egységesen három példányban kell leadni
 • egy bekötött példányban
 • egy fűzött példányban
 • CD-n csatolva (elsősorban Word-kompatibilis formátumban, de ajánlott PDF-ben is feltölteni)
 • a szakdolgozat fűzött és kötött példányába is bele kell kötni:
  • a formai követelményeknek megfelelően elkészült szakdolgozatot:
   szakdolgozat szakos tartalmi és formai követelmény:
   – Alapszakos: itt
   – Mesterszakos: itt 
  • a hallgató aláírásával ellátott konzulensi beleegyező nyilatkozatot
   • nem formanyomtatvány; tartalmaznia kell, hogy a hallgató X című szakdolgozata közben rendszeresen konzultált a témavezetőjével, illetve a konzulens és a hallgató szignóját is
  • a hallgató aláírásával ellátott plágiumnyilatkozatot
   • nem kötelező belekötni, de ajánlott, hogy semmiképpen ne keveredjen el az ügyintézés során (elérhető:btk.elte.hu/ba/zarovizsga >> „Alaki követelmények” >> „Szerzőségi nyilatkozat BA”)
   • a szakdolgozatra vonatkozó formai követelmények: btk.elte.hu/ba/zarovizsga>> „Alaki követelmények” >> „Szakdolgozat – külső borító (MINTA)”; „Szakdolgozat – belső borító (MINTA)”
 • a szakdolgozat leadásakor szükséges átvételi elismervény: btk.elte.hu/urlapok>> „Szak zárásával kapcsolatos űrlapok” >> „Szakdolgozat átvételi elismervény”

Abszolutórium (=végbizonyítvány) kiállíttatása

(HKR. 4. § – ha hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt kap)

 • határidő: záróvizsgák előtt minimum 72 órával a szakos tanulmányi előadónál (Burgerné Szűcs Éva, A/fszt. 14.)
 • (kód alapján már most érdemes összeírni és ellenőrizni minden tárgyat!)
  • ezzel megszűnik a hallgatói jogviszonyod az egyetemmel
  • abszolválásig elintézendő, szintén a szakos tanulmányi előadóknál:
 • oklevél mintalap aláírása
 • nyelvvizsga bizonyítványok bemutatása az eredetik + egy-egy fénymásolat is szükséges (HKR 83. § – legalább egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú)[2]
  • ezek hiányában a záróvizsga után igazolás kérhető, amely tanúsítja annak sikeres letételét, de végzettséget és szakképzettséget nem igazol[3]
 • záróvizsga előtt az esetlegesen fennálló tartozás rendezése az oklevél aláírás napjáig
  • kredittúlfutás esetén még e félévben rendezni kell a fennálló tartozást, az utolsó félévben felvett sportkurzus esetén is érdemes akár előre is feltenni a gyűjtőszámlára az adott összeget[4]
  • intézés: a Neptunon keresztüli átutalással
  • befizetéssel kapcsolatos információk: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy; bármilyen egyéb kérdéssel Főgler László tanulmányi és költségtérítési referenst kell keresni a TO-n (A/fszt. 15.)
  • könyvtári igazolólap az oklevél aláírás napjáig
 • letöltés: btk.elte.hu/urlapok >> „Szak zárásával kapcsolatos űrlapok” >> „Könyvtári igazolás”
 • minden egyetemi, a szakhoz vagy minorhoz kapcsolódó könyvtárból (A Toldyból és a MNyFI könyvtárából is), ezen kívül a kari olvasóból és PPK-s órák esetén az ottani könyvtárból

Záróvizsgázás[5]

 • záróvizsga-időszak: 2019. május közepétől június végéig. 
 • legkésőbb 6 hónappal előbb fenn vannak a tételek a honlapon -> a tavaszi félévre vonatkozólag ezek frissítése várható (btk.elte.hu/ba/bevezetes >> „Záróvizsga követelmények”)
 • (btk.elte.hu/ba/bevezetes >> „Záróvizsga beosztás”)
 • követelmények: btk.elte.hu/ba/bevezetes >> „Záróvizsga követelmények”
 • felépítése: két részből[6]
 • szakdolgozat védése (a bírálatra és a bizottság szakdolgozattal kapcsolatos kérdéseire válasz)
 • két tétel húzása (egy irodalmi + egy nyelvészeti)
 • értékelés: a szakdolgozat védésének érdemjegye + az irodalmi és a nyelvészeti tételre kapott érdemjegyek összessége (1-5)
 • BEVEZETÉSRE KERÜLT EGY ÚJ ELJÁRÁSI DÍJ: Megismételt záróvizsga díja, sikertelen záróvizsga, a záróvizsgán való meg nem jelenés (kivéve, ha az abszolutóriumot a záróvizsgáig nem szerezte meg a hallgató), vagy megadott határidőig való le nem jelentkezés esetén kell 10.000 forintot fizetni.

Diploma[7]

 • tavaszi féléves diplomaosztók: várhatóan július közepe táján
 • (őszi félévben végzők esetén: januárban)
  • beosztás: btk.elte.hu  >> „BA” >> „Diplomaosztó ünnepély”
  • ha a hallgató nem tud megjelenni az ünnepségen, később a TO-n is átveheti a diplomáját
 • aki nem rendelkezik nyelvvizsgával, az nem tudja átvenni – július 1. a nyelvvizsga bizonyítvány utólagos benyújtása (eredeti és a fénymásolat)

Hasznos linkek

 

 

[1] Záróvizsga-referens: Bótáné Csapó Zsófia; a szakzárással kapcsolatos ügyekkel őt kell keresni a fszt. 17-esben. Félfogadás: hétfő: 13.00-16.00; szerda: 9.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 9.00-12.00.

[2] Nyelvi minor MA-s folytatásához viszont mindenképpen felsőfokú nyelvvizsga kell majd.

[3] Az oklevelet a Kar a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásától számított 30 napon belül adja ki.

[4] Az esetleges kredittúlfutással kapcsolatos információkért Burgerné Szűcs Évát kell felkeresni (A/fszt. 14).

[5] A záróvizsga letételéhez nem kell aktív félévesnek lenni vagy hallgatói jogviszonyban állni az egyetemmel, de az abszolválást követő ötödik év eltelte után záróvizsga már nem tehető!

[6] Záróvizsga-bizottság: egy irodalmi oktató, egy nyelvészeti oktató, egy külső tag, a szakdolgozat opponense.

[7] Az oklevél érdemjegye: a tanegységlistás tárgyak tanulmányi átlagának háromszorosa + a szakdolgozat érdemjegye + a záróvizsga érdemjegye -> a három jegy átlaga adja a diploma minősítését.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.