Szociális pályázatok

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

 • Képzési kitétel: államilag támogatott
 • Szociális kitétel: A kategória + B kategória + kategórián kívüliek is, de csak ha a kategóriák mellett rászoruló is(!)
  • A kategória: fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva
  • B kategória: hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg; félárva
  • nem kategóriás lehet bárki, aki szociálisan rászorul, ha nem is esik a fenti kategóriákba
 • Pályázási időszakok: szeptember és február (2*5 hónapig érvényes pályázatok)
 • A pályázás helye: BTK HÖK Szociális Bizottság; Neptun
 • A pályázatot onlájn kell leadni. (Neptunon található űrlap kitöltése+ szükséges dokumentumok bemutatása)
 • Összegek: A minimum: 23.800 Ft; B minimum: 11.900 Ft

További infókat találsz itt.

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

 • Képzési kitétel: államilag támogatott
 • Szociális kitétel: életében történt váratlan fordulat, változás (haláleset, munkahely elvesztése, vagyoni kár, lopás, betegség, házasság, gyerekszületés…)
 • Pályázási időszakok: „folyamatos”, félévente 4 alkalommal
 • A pályázás helye: BTK Szociális Bizottság; Neptun
 • Összegek: pár ezer forinttól több tízezer forintig

További infókat találsz itt.
ALAPTÁMOGATÁS

 • Képzési kitétel: államilag támogatott
 • Egyéb kitétel: adott képzési szintre először beiratkozott
 • Pályázási időszakok: minden félév elején, de nálunk nincs keresztfélév; a hallgató első (nem feltétlenül aktív) félévében
 • Pályázás helye: EHSZÖB; Neptun (beépítve a rendszeres szociális támogatásba)
 • Neptun űrlapon a rendszeres szociális támogatásnál is szükséges dokumentumokkal
 • Összegek: egyszeri nagyobb összeg: BA, OTAK: 59500 Ft; MA: 89250 Ft

További infókat találsz itt.

PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJA

 • Képzési kitétel: párhuzamosan államilag finanszírozott + önköltséges képzés
 • Pályázási időszakok: november és május körül
 • Pályázás helye: EHSZÖB; Neptun
 • Neptun űrlap + szükséges dokumentumok
 • Összegek: pontrendszer dönti el; utólag finanszíroz

További infókat találsz itt.

ERASMUS+ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

 • Képzési kitétel: államilag támogatott; önköltséges képzés
 • Egyéb kitétel: Erasmus+ program
 • Pályázási időszakok: minden félév első hónapja
 • Pályázás helye: EHSZÖB; Neptun/Tempus Közalapítvány (két ugyanolyan nevű pályázat létezik, mindkettő megpályázható)
 • Neptun űrlap/ papíralapú
 • Összegek: pontrendszer alapján

További infókat találsz itt:

BURSA HUNGARICA

 • Képzési kitétel: államilag támogatott vagy önköltséges képzés
 • Szociális kitétel: szociális rászorultság
 • Pályázási időszakok: november eleje, egy évre szól
 • Pályázás helye: önkormányzatok; EPER Bursa Rendszer
 • Összegek: önkormányzati rész + támogatáskezelő része (max. 5000 Ft)

További infókat találsz itt.

A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet szociális referensét, Frajna Mirellát ezen az ímél címen érhetitek el: frajnamirella12@gmail.com